Vertikalni Plastični rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari za vodu, naftu i hemikalije, sastava: polietilena visoke gustine (PEHD) i polipropilena (PP) se proizvode tehnologijom spiralnog motanja a dodatna tehnologija u izradi je ekstruziono zavarivanje plastike. Obadva materijala su ekološki neosporno privatljivi i ima izuzetne mehaničke karakteristike a pre svega visoku otpornost na lom. Ovi materijali se, zahvaljujući svojoj izuzetnoj otpornosti na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti i gasova, intenzivno primenjuje plastične posude za uskladištenje ne samo pitke vode već i alkoholnih i bezalkoholnih pića kao i prehrambenih namirnica, čije je skladištenje u npr. betonskim rezervoarima nezamislivo.
Kao uobičajen dokaz apsolutne ispravnosti materijala HDPE i PP za skladištenje pitke vode, uz rezervoare se prilažu i odgovarajući atesti o njegovoj zdravstvenoj ispravnosti izdati od strane ovlašćenih državnih institucija.

Na otvorenom prostoru preporučuje se upotreba PEHD rezervoara (rezervoari od polietilena), jer je ovaj materijal UV-stabilizovan, tj. otporan na UV zračenje. Ne odaju miris, niti primaju miris materija koje se u njima nalaze, pa se mogu koristiti za:

  • skladištenje hemikalija, i to veoma širokog spektra
  • skladištenje vode za piće
  • skladištenje alkoholnih i bezalkoholnih pića
  • skladištenje tehničke vode
  • skladištenje životnih namirnica
  • skladištenje deterdženata
  • postrojenja za preradu pitke vode
  • postrojenja za preradu otpadnih voda
Plastični rezervoar - vertikalni

Važno je napomenuti da su, bez obzira da li se koriste za skladištenje pitke vode ili rasutih (zrnastih, praškastih) materija, plastični rezervoari od PEHD postojani na temperaturama od -30°C do +60°C, a rezervoari od PP na temperaturama od -10°C do +100°C.
Jednostavna konstrukcija ovih plastičnih rezervoara rezervoara, u kombinaciji sa stabilnošću materijala - HDPE odnosno PP, za posledicu ima činjenicu da za njih nije potrebno nikakvo posebno održavanje tokom radnog veka, a glatki unutrašnji zidovi omogućuju lako, brzo i efikasno čišćenje.

U mogućnosti smo da na bilo koji naš plastični rezervoar ugradimo raznovrsne kako standardne tako i specijalne (nestandardne) priključke za povezivanje sa svim sistemima cevovoda kao i svu potrebnu armaturu (priključci sa prirubnicama, pokazivači nivoa, revizioni otvori, penjalice, stope za ankerisanje, uške za nošenje i dr.)

Plastični rezervoari za vodu se bez problema mogu koristiti umesto zidanih betonskih rezervoara za vodosnabdevanje kako pojedinacnih domaćinstava i vikendica, tako i čitavih naselja.

Uz svaki rezervoar se mogu dostaviti odgovarajući tehnički crteži i statički proračuni, urađeni u skladu sa relevantnim evropskim normama - standardima, kao i atesti naših varilaca plastičnih masa.

Dimenzije vertikalnih rezervoara

Dimenzije rezervoara mogu biti prilagođene potrebama kupaca!

Plastični rezervoar - vertikalni

Zapremina (l) 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
Prečnik D 600 800 1000 1200 1300 1300 1600
Visina H 800 1000 1300 1350 1500 1875 1500
s
Zapremina (l) 4000 5000 6000 7000
Prečnik D 1600 1600 1800 1600 1800 2000 1800 2000
Visina H 2000 2500 1960 3000 2400 1950 2800 2260
s
s
Zapremina(l) 8000 9000 10000 12000 15000 20000
Prečnik D 2000 2400 2000 2400 2000 2400 2400 2400 3000 2400 3000
Visina H 2570 1790 2900 2020 3200 2240 2680 3360 2150 4470 2850
s
Zapremina(l) 22500 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Prečnik D 2400 3000 2400 3000 2400 3000 3000 3000 3000 3000
Visina H 4990 3200 5560 3550 6720 4260 4970 5700 6390 7100
s

DAL d.o.o. – Vertikalni nadzemni plastični rezervoari,
mogućnost ugradnje standardnih priključaka i armature

Vertikalni nadzemni plastični rezervoari
Vertikalni nadzemni plastični rezervoari Vertikalni nadzemni plastični rezervoari
s

DAL d.o.o. – Vertikalni plastični rezervoari velikih dimenzija

Vertikalni nadzemni plastični rezervoari
s

Preduzeće DAL d.o.o. po zahtevima kupaca izrađuje i dva specijalna tipa vertikalnih nadzemnih rezervoara:

  • Vertikalni plastični rezervoari sa duplim zidom (rezervoari sa duplim plaštom), namenjeni pre svega za skladištenje opasnih hemikalija.
  • Termoizolovani (toplotno izolovani) vertikalni plastični rezervoari – rezervoari sa termoizolacijom, namenjeni za skladištenje tečnosti koje moraju biti konstantne temperature ili tamo gde ne sme doći do smrzavanja ili prekomernog zagrevanja supstanci koje se skladište.

DAL d.o.o. – Specijalni tipovi rezervoara
Termoizolovani rezervoar i rezervoar sa duplim zidom.

Termoizolovani rezervoar Rezervoar sa duplim zidom