Septičke jame

Septičke jame su horizontalni ukopavajući rezervoari od PEHD koji su prilagođeni ovoj nameni. Priključci koji se ugrađuju na naše plastične septičke jame su tako urađeni da se na njih može priključiti kućna kanalizacija, a mogu se koristiti kao:

  • septičke jame za domaćinstva
  • septičke jame za restorane
  • septičke jame za kuće i vikendice
  • septičke jame za odmarališta, hotele, motele i druge objekte

Septičke jame